Lindesnes Avis: Alvorlig frafall fra idretten i Lindesnes: Signaler kan tyde på inntil 20 prosent

Foreløpige tall viser at norsk idrett har mistet rundt 185.000 medlemskap i løpet av 2020, noe som er en nedgang på 9,6 prosent. I Lindesnes kan prosenttallene være langt høyere.

Les mer hos Lindesnes Avis