Lindesnes Avis: – Det er forskjell på landbruk og ei pølsebu i Bryggegata

John Øyslebø (Sp) ville gi landbruksorganisasjonene i nye Lindesnes møte- og talerett i nye Lindesnes kommune. Det ville ikke flertallet av politikerne.

Les mer hos Lindesnes Avis