Lindesnes Avis: En by på vei mot ingenting – i bil?

– Ved å legge bedre til rette for gående og syklende kan vi stoppe og kanskje snu ei uønska utvikling mot stadig mer bilbruk, skriver beboer på Nedre Malmø, Kristian Røssaak, i dette debattinnlegget.

Les mer hos Lindesnes Avis