Lindesnes Avis: Får nei til bygging av vannkraftverk i denne elven

Skuåna Kraftverk SUS har søkt om tillatelse til å bygge Skuåna vannkraftverk i Lindesnes i Agder. NVE har vurdert at de negative konsekvensene ved prosjektet er så store at søknaden får avslag.

Les mer hos Lindesnes Avis