Lindesnes Avis: Flertallet åpner for boplikt: Dette mener partiene

Fremskrittspartiet sier konsekvent nei til boplikt. Høyre sier nei, men vil høre på innbyggerne. De øvrige partiene er åpne for å bruke boplikt til å styre boligpolitikken i Lindesnes kommune.

Les mer hos Lindesnes Avis