Lindesnes Avis: Foreslår å prioritere BUA

Ni lokale aktører har søkt Bufdir om til sammen 3,4 millioner kroner fra Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. Rådmannen foreslår å prioritere BUA Mandal øverst på lista.

Les mer hos Lindesnes Avis