Lindesnes Avis: Fortvilte beboere: – Vi føler oss overkjørt av kommunen

I seks år har beboere på Nylund vært fortvilet over navnet på gata de bor i. De ønsker at gaten skal hete Nylundsveien og ikke Vallemoen. Beboerne føler seg forskjellsbehandlet og overkjørt av kommunen.

Les mer hos Lindesnes Avis