Lindesnes Avis: Frivillige ønsker handling, ikke fagre ord

Anerkjennelse, mindre kontroll, mer handling, bedre fordeling av ressurser og færre fine og intetsigende ord. Det er beskjeden representantene for de frivillige organisasjonene i Lindesnes kommune gir politikerne.

Les mer hos Lindesnes Avis