Lindesnes Avis: Har vært i ordinært arbeid i 24 år: – Her blir jeg til jeg blir 70

På Edgars Bakeri har Jostein Lysestøl (47) vært en naturlig del av arbeidsmiljøet i 24 år. Janne Fardal Kristoffersen (H) ønsker nå at Lindesnes kommune skal bli med i prosjektet som tilrettelegger slik at flere psykisk utviklingshemmede kan gå ut i ordinært arbeid.

Les mer hos Lindesnes Avis