Lindesnes Avis: Ingen tar skylden for rivningstabbe

Rivningen av tårnet til Mandal kirke ble satt i gang uten tillatelse. Ingen av de involverte tar på seg ansvaret for rivningstabben. Multiconsult mente de hadde fått «muntlig godkjenning» til å starte rivningen.

Les mer hos Lindesnes Avis