Lindesnes Avis: Innvilges skoleskyss i Holum

Så langt har seks elever i Holum fått innvilget skoleskyss til og med 1. mars. Men kommunen har ikke tatt stilling til hvorvidt skoleskyss skal refunderes for foresatte som allerede har betalt ut februar.

Les mer hos Lindesnes Avis