Lindesnes Avis: Klager på farlig vei: – Veistandarden er helt horribel

Beboere langs Røyselandsveien, fylkesvei 459 fra Holum til Døle bru, har i årevis forsøkt å få Vegvesenet til å utbedre veien. Så langt til ingen nytte.

Les mer hos Lindesnes Avis