Lindesnes Avis: Klarsignal for Industrihistorisk senter

Lindesnes kommune sier ja til å investere to millioner til Industrihistorisk senter på Ballastbrygga. Men et mindretall av politikerne i formannskapet ville ikke i dag love at de skal få årlig driftstilskudd.

Les mer hos Lindesnes Avis