Lindesnes Avis: Kollektivtilbud i hele Agder

– Kollektivtransport skal ikke bare være et byfenomen. Det må tenkes nye tanker innen kollektiv og tilbringer-transport slik at det utvikles effektive løsninger også i distriktene for de som ikke kan kjøre bil, skrives det i dette debattinnlegget.

Les mer hos Lindesnes Avis