Lindesnes Avis: Krever lovlighetskontroll av Nav-saken

SV og MDG leverer krav om lovlighetskontroll av saksbehandlingen av Nav-tomta. De mener blant annet at dispensasjonen som er gitt til rekkefølgekrav om parkering er i strid med barn og unges interesser.

Les mer hos Lindesnes Avis