Lindesnes Avis: Møglandsvannet erstatter Ommundsvannet som drikkevann

Arbeiderpartiets forslag om å utsette planen for E 39 mot Lyngdal av drikkevannshensyn ble nedstemt med knapp margin i utvalget for plan og samfunnsutvikling. Dermed droppes Ommundsvannet som drikkevannskilde, og erstattes med Møglandsvannet og Moslandsvannet.

Les mer hos Lindesnes Avis