Lindesnes Avis: Nye Veier i gang med stor natur- og miljøkartlegging mellom Lindland og Herdal

Nye Veier er i gang med kartlegging av vannkvalitet og undersøkelse av fiskebestander i forbindelse med at de skal starte opp detaljreguleringsarbeidet for ny E 39 fra Lindland i Lindesnes til Herdal i Lyngdal.

Les mer hos Lindesnes Avis