Lindesnes Avis: Til kamp mot ulovlig deling av seksualisert materiale

Ulovlig deling av seksualiserte bilder er et økende problem blant unge. Utstyrt med en gripende video besøker politiet nå ungdomsskolene i distriktet for å belyse temaet.

Les mer hos Lindesnes Avis