Lindesnes Avis: Ungdommenes egen debatt skapte stort engasjement blant partitoppene

Torsdag kveld ble de politiske toppkandidatene i Agder stilt til veggs på Mandal videregående skole. Formålet var å avdekke hvordan partiene vil jobbe videre med sentrale spørsmål som de unge i Lindesnes kommune bryr seg om.

Les mer hos Lindesnes Avis