Lindesnes Avis: Ungdomsskoleelev om hjemmeskolen: Savner den sosiale hverdagen

Silje Skuggedal Bjørgulfsen håper at skolen åpner igjen etter påske. Hun savner hverdagen, fellesskapet og vanlig undervisning. Lindesnes var med da hun og resten av 9A gjennomførte digital norsktime.

Les mer hos Lindesnes Avis