Lindesnes Avis: Vil tilby sykepleierstudenter gratis overnatting mot arbeid i kommunen

– Tilby tredjeårsstudenter på sykepleierstudiet overnatting i Lindesnes kommune, mot at de jobber i vårt lokale helsevesen, oppfordrer Janne Fardal Kristoffersen.

Les mer hos Lindesnes Avis